Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger monterer kran

Referanser

Her ser du noen av de prosjektene vi har jobbet med den siste tiden. Det er mange flere enn disse, men da ser du litt av omfanget og bredden av det vi utfører av tjenester. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. 

Hovedgaten 44 i Kopervik

Kontor og forretningsbygg med 12 leiligheter. Her leverte vi varme– og kjøleanlegg, sprinkleranlegg og våt- og tørranlegg i tillegg til sanitæranlegg.

Breidablikk opplæringssenter

En skole og forretningsbygg i Haraldsgaten 44 i Haugesund der vi leverte sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg og sprinkleranlegg.

Ølen videregående skole 

Oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Vi installerte nytt varmeanlegg og undersentral for fjernvarme. Anleggene ble installert i 2018.

Ølen Brannstasjon

Oppdrag fra Vindafjord kommune. Vi installerte saniæranlegg, varmeanlegg og trykkluft.

Stegaberg botiltak

Oppdrag fra Tysvær kommune i 2019. Botiltaket er for brukere med særskilte behov. Vi leverte sanitæranlegg, varmeanlegg og kjøleanlegg. I tillegg leverte vi sprinkleranlegg med trykkøkningspumper og utvendig renseanlegg.

Fatland Ølen 

Samarbeidsprosjekt med VB Rørlegger Haraldseid AS i Skjold. Ca 12000 m2 nybygg. Vi leverte damp,VA, varmeanlegg  – VV produksjon, vaskeanlegg og sanitæranlegg.