Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger med bedriftslogo på framsiden av arbeidsklærne

Om Bjelland VVS

Stein Ove Bjelland og Geir Davick startet sitt eget firma april 1985 etter å ha jobbet sammen i Teknisk Bureau Haugesund siden begynnelsen på 70-tallet. Navnet var da Bjelland & Davick AS.

Etter oppstarten i 1985 har foretaket vokst seg ut av Bjellands kjeller/garasje og holder nå til i egne moderne lokaler på Kvalamarka 29. Disse lokalene ble anskaffet så tidlig som 1990 og tatt i bruk etter en mindre ombygging i 1994. Her har vi lager/verksted samt utstilling og kontorer samlet på samme sted.

I 1995 overtok Stein Ove Bjelland firmaets hele aksjekapital og har drevet det alene siden. I mai 2008 skiftet vi navn til Bjelland VVS AS.

Vi er godkjent opplæringsbedrift og har hatt lærlinger under opplæring helt siden oppstarten i 85. Dette fordi rekrutteringen til bransjen sees på som svært viktig da rørleggerfaget stadig blir mer teknisk avansert og bransjen har et konstant behov for faglært arbeidskraft.

Bjelland VVS er medlem av opplæringskontoret for rørleggerfaget i Rogaland, www.oppror.no. Vi er også medlem av NRL avd. Rogaland, Norske Rørleggerbedrifters landsforening er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak over hele landet. I tillegg til VB, selvfølgelig!

Våre tjenesteområder:

 • Eneboliger med varmepumper, varmeanlegg og sanitæranlegg.
 • Gass for bolig og næring.
 • Tradisjonelt rørleggerarbeid ved eneboliger/hytter.
 • Tradisjonelt service arbeid innen rørleggerfaget.
 • Private og offentlige vannforsyningsanlegg og kloakkanlegg for spredt bebyggelse.
 • Rehabilitering og serviceoppdrag for varme og sanitæranlegg.
 • Varme, varmegjenvinning og sanitæranlegg i næringsbygg.
 • VA anlegg for større og mindre boligfelt.
 • Allsidige oppdrag for div næringsmiddelindustri på Haugalandet.
 • Trykklufts anlegg.
 • Allsidig sveisearbeid.
 • Rustfrie røranlegg for industri.
 • Sprinkleranlegg for industri/næringsbygg.
 • Rehabilitering av baderom.
 • Varmepumper vann-vann.
 • Store varme og kjøleanlegg.
 • Godkjent våtromsentreprenør av Fagrådet for våtrom FFV.
 • Anbefalt varmeinstallatør AVI.

Du kan lese mer om tjenestene våre her.